FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONCERTU DRUŻYN HARCERSKICH

Wybierz kategorię wykonawcy: SOLISTA: ZESPÓŁ:
Podaj nazwe podmiotu wykonawczego:    
Skład zespołu: *1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
Podaj instrumentarium (wymagania sprzętowe):1:  Wyjście liniowe: Mikrofon:
2:  Wyjście liniowe: Mikrofon:
3:  Wyjście liniowe: Mikrofon:
4:  Wyjście liniowe: Mikrofon:
5:  Wyjście liniowe: Mikrofon:
6:  Wyjście liniowe: Mikrofon:
Wykonywane piosenki (tytuł i informacje o autorach): **
1: Tytuł: Słowa: Muzyka:
2: Tytuł: Słowa: Muzyka:
3: Tytuł: Słowa: Muzyka:
Dane kontaktowe: ***
Imię i nazwisko: **** Adres:
Telefon: **** E-mail:
Nocleg (sobota/niedziela):TAK: NIE:
Uwagi:
UWAGA:
Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie zaakceptowaniem obowiązujacego regulaminu !!!

* - zespół otrzyma tyle karnetów ile podano osób w polu skład (solista otrzymuje jeden karnet)
** - informacje o autorach muszą być podane
*** - dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów kontaktowych
**** - dane, które koniecznie należy podać
 
 
 
Od 25 listopada 2002 stronę oglądano: razy.
Organizatorzy: Szczep Drużyn Wodnych ZHP im. Leonida Teligi