Kontakt

Organizatorem Łódzkich Spotkań z Piosenk± Żeglarsk± Szantowi±załka s± harcerze
i instruktorzy Szczepu ZHP im. Leonida Teligi - Hufiec ŁódĽ Polesie, działaj±cy przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz XXXIII Liceum Ogólnokształc±cym w Łodzi.

Adres do korespondencji:

Szczep Drużyn Wodnych ZHP
im. Leonida Teligi
94-004 ŁódĽ
ul. Kusocińskiego 116

E-mail: szanty@4web.pl

 
 
 
Od 25 listopada 2002 stronę ogl±dano: razy.
Organizatorzy: Szczep Drużyn Wodnych ZHP im. Leonida Teligi